קריטריונים ותנאים להגשת מלגה

מלגת מעורבות חברתית בבנימין

 

 

לתשומת לבך!

הינך מתבקש/ת למלא טופס זה במלואו ובמדויק. יש לצרף לטופס את כל המסמכים והאישורים המבוקשים. טופס שלא ימולא כנדרש או שלא יצורפו אליו האישורים המבוקשים – לא יטופל.

קריטריונים:

 טרם מילוי טופס המועמדות מפורטים תנאי הסף למועמדות שנקבעו ע"פ ועדת המלגות:

1. סטודנט אשר לומד באופן פעיל במוסד מוכר למל"ג לתואר ראשון/שני/תעודת הוראה/הנדסאי.

2. רשום בספח ת.ז כתושב באחד מיישובי מועצה אזורית מטה בנימין.

3. תינתן העדפה לסטודנטים המתגוררים בפועל באחד מיישובי מועצה אזורית מטה בנימין בשנת הלימודים.

4. לא קיבל בעבר מלגת 10,000 ש"ח מטעם מועצה אזורית מטה בנימין ומפעל הפיס- למעט מלגאים מצטיינים שנקבעו על ידי ועדת מלגות.

5. סטודנט הלומד בהיקף של מעל 15 ש"ש אקדמאיות. (תואר ראשון)

6. יש למלא את הטופס בעברית בלבד.

הנחיות נוספות: