מועצה אזורית - מטה בנימין

בקשה למלגת לימודים מהמועצה האזורית מטה בנימין

הרשמה כסטודנט/ית

מלגת מעורבות חברתית בבנימין

 

 

לתשומת לבך!

הינך מתבקש/ת למלא טופס זה במלואו ובמדויק. יש לצרף לטופס את כל המסמכים והאישורים המבוקשים. טופס שלא ימולא כנדרש או שלא יצורפו אליו האישורים המבוקשים – לא יטופל.

קריטריונים:

 טרם מילוי טופס המועמדות מפורטים תנאי הסף למועמדות שנקבעו ע"פ ועדת המלגות:

1. סטודנט אשר לומד באופן פעיל במוסד מוכר למל"ג לתואר ראשון/שני/תעודת הוראה/הנדסאי.

2. רשום בספח ת.ז כתושב באחד מיישובי מועצה אזורית מטה בנימין.

3. תינתן העדפה לסטודנטים המתגוררים בפועל באחד מיישובי מועצה אזורית מטה בנימין בשנת הלימודים.

4. לא קיבל בעבר מלגת 10,000 ש"ח מטעם מועצה אזורית מטה בנימין ומפעל הפיס- למעט מלגאים מצטיינים שנקבעו על ידי ועדת מלגות.

5. סטודנט הלומד בהיקף של מעל 15 ש"ש אקדמאיות. (תואר ראשון)

6. יש למלא את הטופס בעברית בלבד.

הנחיות נוספות:

  • מעבר לתנאי סף אלו, מצהירה וועדת המלגות כי תיתן עדיפות לזכאות למלגה לסטודנטים אשר יש להם ניסיון התנדבותי קהילתי בעבר.
  • רק מועמדים מתאימים העומדים בקריטריונים שנקבעו ע"פ ועדת המלגות יוזמנו לשלב הראיונות האישיים.
  • ידוע לי כי במידה ולא מילאתי את השאלון במלואו ו/או לא צרפתי את כל המסמכים המתבקשים (באיכות גבוהה), בקשתי לא תובא לדיון.
  • השתתפות במיזם דורשת התנדבות של 140 שעות שנתיות ותזכה את הסטודנט במלגה בגובה של  10,000 ש"ח.
  • ניתן להגיש את המועמדות עד 31/8/22.
  • בסיום מילוי הטופס תקבלו הודעה על המסך שההזמנה נקלטה במערכת. תקבלו הודעה לדוא"ל שהזנתם המהווה אישור שהבקשה נקלטתה.
  • טופס שלא ימולא כנדרש או שלא יצורפו אליו האישורים המבוקשים – לא יטופל.
  • חיילים ובנות שירות עד חמש שנים מהשחרור מוזמנים לפנות לאמונה רכזת חיילים משוחררים בבנימין