מועצה אזורית - מטה בנימין

בקשה למלגת לימודים מהמועצה האזורית מטה בנימין

שנה"ל תשפ"ג

לידיעתכם   ההרשמה לבקשה למלגת לימודים נסגרה